images
images images

會員導師

會員導師須知
  • 會員導師同意本會將其個人資料上載至「精神健康急救」網頁,作公眾教育之用
  • 本會的會員導師必須持有精神健康急救導師執照
  • 會員導師每年須按協議執教指定數量的課程,方可維持導師資格
會員導師權責
  • 會員導師可登入「會員導師專區」獲取最新的「精神健康急救」資訊
  • 會員導師如以個人或其他服務機構名義開辦精神健康急救課程,必須通知本會
  • 會員導師須於每年12月前上傳該年執教的課程資料至「會員導師專區」
查詢名單
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yeung Wai Kwan, Ken
楊偉坤

導師編號:090512

Lieu Man Yee, Eunice
劉敏兒

導師編號:090513

Lai King Him, Eric
黎敬謙

導師編號:090515

Cheung Ming Long, Victor
張明朗

導師編號:090605

Cheung Hing Fu, Ray
張興富

導師編號:090607

Tseng Yung Wen, Heidi
曾詠雯

導師編號:090609

Lai Fuk Hing, Kennis
黎馥馨

導師編號:090612

Chung Po Yi, Po Yi
鍾寶儀

導師編號:090614

Law Ying Lun, Tommy
羅英倫

導師編號:090615

Ng Ching Wah, Larry
伍清華

導師編號:100701

Ng Hung Fai, Carlos
吳雄暉

導師編號:100702

Sum Kit Ping, Angie
岑潔萍

導師編號:100703

Chan Tak Wai, Winnie
陳德慧

導師編號:100706

Tong Ming Wai, Tommie
湯明慧

導師編號:100707

Law Wai Yi, Joey
羅慧怡

導師編號:100711

Yim Yan Mun, Bonny
嚴仁敏

導師編號:100712

Lam Suet Man, Phoebe
林雪雯

導師編號:100803

Chan Siu Kan, Felix
陳紹勤

導師編號:100806

Chan Hoi Ying, Vivien
陳凱盈

導師編號:100807

Chan Yee Ling, Elaine
陳綺玲

導師編號:100808

images

---

導師編號:888888