images
images images

會員導師

會員導師須知
  • 會員導師同意本會將其個人資料上載至「精神健康急救」網頁,作公眾教育之用
  • 本會的會員導師必須持有精神健康急救導師執照
  • 會員導師每年須按協議執教指定數量的課程,方可維持導師資格
會員導師權責
  • 會員導師可登入「會員導師專區」獲取最新的「精神健康急救」資訊
  • 會員導師如以個人或其他服務機構名義開辦精神健康急救課程,必須通知本會
  • 會員導師須於每年12月前上傳該年執教的課程資料至「會員導師專區」
查詢名單
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yam Ka Yi
任嘉兒

導師編號:213920

Yangyijia Gui
归杨亦佳

導師編號:234702

Yau Chi Shing, Matthew
邱子丞

導師編號:162420

Yau Kwok Kuen
邱國權

導師編號:230701

Yau Nam Yin
邱南燕

導師編號:151914

YAU Wai Man
丘衞文

導師編號:220219

YEUNG KA LOK
楊嘉樂

導師編號:244912

Yeung Ki Ki
楊琦琦

導師編號:193706

Yeung Lai Ying, Linda
楊麗瑩

導師編號:040105

Yeung Mei Chui, Kamy
楊美翠

導師編號:162210

Yeung Miu Ying, Miko
楊妙英

導師編號:172608

Yeung Sau King, Joanne
楊秀瓊

導師編號:162106

Yeung Wai Kwan, Ken
楊偉坤

導師編號:090512

Yeung Yiu Hsuan Vincent
楊曜亘

導師編號:244913

Yik Chun Kit
易俊傑

導師編號:224411

Yim Shui Wa, Jennifer
嚴穗華

導師編號:111119

Yim Yan Mun, Bonny
嚴仁敏

導師編號:100712

Yim Yin Yee, Susana
嚴燕兒

導師編號:111026

Yip Ho King, Rita
葉皓琼

導師編號:121212

Yip Lai Ying
葉麗盈

導師編號:220323

images

---

導師編號:888888