images
images images

會員導師

會員導師須知
  • 會員導師同意本會將其個人資料上載至「精神健康急救」網頁,作公眾教育之用
  • 本會的會員導師必須持有精神健康急救導師執照
  • 會員導師每年須按協議執教指定數量的課程,方可維持導師資格
會員導師權責
  • 會員導師可登入「會員導師專區」獲取最新的「精神健康急救」資訊
  • 會員導師如以個人或其他服務機構名義開辦精神健康急救課程,必須通知本會
  • 會員導師須於每年12月前上傳該年執教的課程資料至「會員導師專區」
查詢名單
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ma Cheng Ian
馬靜欣

導師編號:162316

Ma Hing Man
馬慶民

導師編號:203805

Ma Ka Yin Lawrence
馬嘉言

導師編號:244907

Ma Pui Yan, Tiffanie
馬佩欣

導師編號:141602

Ma Shuk Yan, Kylie
馬淑茵

導師編號:162103

MAK Ching Yin Brown
麥正賢

導師編號:245202

Mak Hoi Yan Michelle
麥凱欣

導師編號:224208

Mak Lai Ping, Alison
麥麗萍

導師編號:172514

MAK PO TING
麥寶婷

導師編號:234607

Mak Siu Shan
麥少珊

導師編號:244908

Mak Yim Wah
麥艷華

導師編號:111114

Mak, Sandra Rachel Ngar Chun
麥雅頌

導師編號:182908

Man Kin Cheung, Leo
文健璋

導師編號:162120

Man Tsz Man
文芷敏

導師編號:234512

Minal Ramesh Mahtani
Minal Ramesh Mahtani

導師編號:183106

Miu Cheuk Ling
繆卓淩

導師編號:244909

Mok Tik Ying Charmaine
莫迪瑩

導師編號:224310

Ms. Jane Li
李洁音

導師編號:245102

Mui Chen Ester
梅紅艷

導師編號:193312

images

---

導師編號:888888